ทะเลล..ลส่งสัญญาณ downtrend เป็นความหวัง turnaround จางหายไป

เมื่อสัปดาห์ที่ทะเลล..ลถืองค์(NASDAQ:SHLD)เจ้าของทะเลล..ลและ Kmart,รายงานของมันที่ห้าต่อกัหนึ่งส่วนสี่ของหดหู่มากเลยนะครัผลลัพธ์เดียวกันนั่นแหละ การสูญเสีย widened ในที่สาม-หนึ่งส่วนสี่,เมื่อเทียบกับกับคนที่คล้ายกันช่วงเวลาเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามที่รายงานการสูญเสียเป็นนักวิเคราะห์ไว้ทางด้านล่า'ความคาดหวังนะ เหมือธิบายทางด้านล่างอนาคตดูเลือนเมื่อพิจารณาจากการที่คัดแยกของปัญหาเรื่องเผชิญหน้าโดยบริษัท ดังนั้นเราการพยากรณ์เป็นขอปฏิเสธในราคาหุ้นของทั้งสองอยู่ในระยะสั้นและปานกลางจะครบกำหนดคลอดแล้วค่ะ

สำหรับสาม-หนึ่งส่วนสี่จบลงตุลาคม 2016,ทะเลล..ลรายงานว่าเป็น 13%ขอปฏิเสธในรายได้นับให้$5.03 พันล้านจาก$5.75 พันล้านอยู่คนเดียวกันช่วงเวลาของ 2015. ที่กำแพงถนนนักวิเคราะห์คาดทะเลล..ลที่จะรายงานที่สามหนึ่งส่วนสี่ revenues ของเงิน 4.95 พันล้าน. บริษัทอยู่ตอนนี้มีน่าสงสัแบ่งแยกของบันทึกเสียงสิบตรงปีของ deteriorating รายได้นับ.

WFLA ข่าวช่อง 8

ที่ฮอฟแม Estates,อินลินอย-จากบริษัทมีรายงานว่าเป็น widened อข่ายการสูญเสียของเงิน 748 ล้านหรือ$6.99 ต่อแบ่งกันในที่สาม-หนึ่งส่วนสี่ของ 2016,เมื่อเทียบกับกับข่ายการสูญเสียของเงิน 454 ล้านหรือ$4.26 ต่อแบ่งกันในที่สาม-หนึ่งส่วนสี่ของ 2015.

ไม่รวมตัวจ depreciation และเป็นอักขระที่มีกข้อกล่าวหาได้อยู่ฝ่ายขายของทรัพย์สินและรายได้จำกัดค่าใช้จ่ายภาษีในหมู่คนอื่นที่ Q32016 งปรับตัวการสูญเสีย widened ให้$333 ล้านหรือ$3.11 ต่อแบ่งจาก$305 ล้านหรือ$2.86 ต่อแบ่งปันใน Q32015. ที่ Zacks นักวิเคราะห์คาดหวังว่าการปรับข่ายการสูญเสียของเงิน 4.06 ต่อแบ่งกันในที่สามไตรมาส. บริษัทที่มีเพียงสองคนประโยชน์ส่วนตั้งแต่ปี 2012

การเฉลี่ยคนเดียวกัน-ร้านขายของปรับปรุงข้อมูลแล้ว 7.4%. นี่เกี่ยวกั 4.4%งที่ Kmart และ 10%ขอปฏิเสธที่ทะเลล..ล. ที่เป็นนักวิเคราะห์คาดว่าน่าจะเป็น 5.3%ขอปฏิเสธเดียวกัน-ร้านขาย.

นำคนกลับมาจากบริษัทเข้า profitability งการจัดการมีตัดงปฏิบัติการทุกอ,เสนอความภักดีของโปรแกรมให้บริการออนไลน์และถึงแม้ขายจากทรัพย์สิน

น่าเสียดายทะเลล..ลคือยังไม่พบร่องรอยของกลับไปแสวงผลประโยชน์ ในเรื่องนั้นที่คนดูแลทรัพย์สินเจสัน Hollar กล่าวว่าบริษัทที่ไม่สามารถให้มีช่วงเวลาสำหรับกลับไปสร้างผลกำไร ที่มันน่าตกใจเพียงใด\เดินอย่างนี้ทะเลล..ลงซึ่งเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดออนไลน์ retailer ในพวกเราคือสูญเสียของมันลูกค้าต้องอื่นออนไลน์ retailers และร้านขายสินค้าอย่างเช่น Wal-Mart.

ตอนนี้อยู่ในนี้ fiscal อปีที่แล้วบริษัทที่มีเสียเงิน$1.6 พันล้าน. นี่คือที่เพิ่มมานอกเหนือจากเงิน$7.1 บนระบพันล้านหายไปในอดีตสี่ fiscal ปีแล้ว บริษัทมีแค่$174 ล้านที่มีอยู่ในรูปแบบของ revolving บัตรเครดิตดร.โซรายัน ยิ่งไปกว่านั้นทะเลล..ลมีระยะยาวหนี้ของเงิน 3.7 พันล้านและระยะสั้นหนี้ของเงิน 618 นล้าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทของงานวิจัยบริษัท Conlumino, นีลซอนเดอร์สเป็นของความเห็นว่าทะเลล..ลเป็นค่อยๆแย่และเป็นทางการเงิน turnaround มันเป็นไปไม่ได้ ที่หุ้นของหน้าพวกต่อต้านจาก sellers ที่ 12.10. ที่ MACD รแสดงตำแหน่งค่าแสงมืดจัดปัจจุบันย้าย downwards ใน bearish พื้นที่อันตราย

ทะเลล..ล Holdings ราคาหุ้นของ:ธันวาคมที่ 13 ถ 2016

ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่หุ้นของจะขอปฏิเสธกกว่านี้อีกนะยะ!# ดังนั้นเป็นเลขฐานสองเทรดเดอร์ของสามารถซื้อเป็นน้อหรือด้านล่างสัญญาที่ได้จากที่จะต้องเกิดขึ้ downtrend ในราคาแพง สนใจจะได้ถูกป้องการแลกเปลี่ตอนที่หุ้นของอยู่เหนือการค้าแบบ$11.50 อยู่ในเงินท้องตลาด มันจะมีประโยชน์ที่ค้าหาสัญญาจะหมดอายุบนหรืออยู่รอบๆที่ 20 ของเดือนธันวาคม

ข่าวแนะนำ: