สมิธ&Wesson กลายเป็น bullish ขึ้นแข็งแกร่ง Q1,Fy17 เอาท์ลุ้ค

ผู้ผลิตปืนสมิธ&Wesson ถืองค์(SWHC)รายงานได้ดีกว่าที่คาดหวัง fiscal 2016 สี่-หนึ่งส่วนสี่และรายได้นับไม่ GAAP พยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้. ตลาดตอบกลับมาอาจจะออกข่าวและยกแบ่งราคา$23.65 ขึ้นไป$1.90 หรือ 8.74%จากวันพฤหัสสนิทกัน นั่นคือทางด้านศักยภาพสำหรับคนแบ่งปันราคาเนื่องจากเหตุผลที่ทำให้ด้านล่างนี้

ที่รือ-จากบริษัทมีรายงานว่ามีสี่-รายได้นับหนึ่งส่วนสี่ของเงิน 221.11 ล้านจาก$180.99 ล้านในโลงที่สี่อ-หนึ่งส่วนสี่ของ fiscal 2015. ที่รายงานรายได้นับนที่สูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์'แก้ไขโครงการหลักของเงิน 215.5 นล้าน

บริษัทมีรายงานว่ามันสี่-หนึ่งส่วนสี่อข่ายรายได้ของเงิน 35.64 ล้านหรือ$0.63 ต่อมีร่วมกันเมื่อเทียบกับ$21.88 ล้านหรือ$0.40 ต่อแบ่งในก่อนปีที่คล้ายกันช่วงเวลานี้ ที่ไม่ GAAP พยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ที่หนึ่งส่วนสี่เพิ่ม 16.9%ให้$37.43 ล้านหรือ$0.66 ต่อแบ่งจาก$24.94 ล้านหรือ$0.45 ต่อแบ่งปันในที่สัมพันธ์กันช่วงเวลาเมื่อปีที่แล้ว รอเอฟบีไอแอลเอส่งรายงาย-หนึ่งส่วนสี่พยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้เป็น 22%ที่สูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์'แก้ไขโครงการหลักของเงิน 0.54 ต่อส่วนแบ่ง.

SmithWessonCorp

ระหว่าง fiscal 2016 ที่ของบริษัทรรายได้เพิ่มจำนวน 31%ให้$722.9 ล้านจาก$551.86 ล้านใน fiscal 2015. เป็น y-o-y นพื้นที่ ดิวิชั่นไดรับอนญาติใหพกอาวุธเขา มีรายงานว่าเป็น 22.4%เพิ่มเข้าเน็ตไปขายที่$203.7 นล้าน ที่ เครื่องประดับดิวิชั่น ได้ถูกบันทึกข่ายการขายของเงิน 17.5 ล้านขึ้น 19.8%น y-o-y อศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ GAAP อข่ายรายได้จำกัดให้เต็มที่ปี 2016 เพิ่มให้$93.96 ล้านหรือ$1.68 ต่อแบ่งจาก$49.61 ล้านหรือ$0.90 ต่อแบ่งปันใน fiscal 2015.

ที่หยะแหยงจ่ายเงินก้อนสำหรับรอเอฟบีไอแอลเอส่งรายงาย-หนึ่งส่วนสี่เพิ่มเพื่อ 41.7%จาก 37.1%รายงานในรอเอฟบีไอแอลเอส่งรายงาย-หนึ่งส่วนสี่ของ fiscal 2015.

สมิธ&Wesson ยังให้ของมันทางการเงินคำแนะนำสำหรับคนแรกของหนึ่งส่วนสี่และเต็มไปด้วยปี 2017. หรือคนแรกของหนึ่งส่วนสี่,บริษัท anticipates รรายได้ในระยะของ$190 ล้าน$200 ล้าน ที่จำกัดค่าต่ำสุดของการรายได้คำแนะนำเป็นเรื่อง 28%ที่สูงกว่ารายได้นับบันทึกไว้ในตอนแรก-หนึ่งส่วนสี่ของ fiscal 2016. ที่ไม่ GAAP รายได้คือคาดเพื่อช่วงระหว่าง$0.49 ต่อแบ่งปันและ$0.53 ต่อส่วนแบ่ง.

สำหรับที่เต็มไปด้วอปีที่แล้วบริษัทต้องการรายได้ในระยะของ$740 ล้าน$760 นล้าน คนพยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ไห forecasted เป็นเรื่องของห$1.83 ต่อแบ่งปันและ$1.93 ต่อส่วนแบ่ง. คนพยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ต่อแบ่งคำแนะนำเป็นตัวแทนของการ 8.9%เพิ่มความเปรียบเทียบกับ fiscal 2016. ดังนั้นทำให้ fundamentally,บริษัทนั่นมันเป็นการการเจริญเติบโตของโครจรและทางการเงินสุขภาพแข็งแกร่งนัก

ในทางเทคนิคแล้วคราฟแสดงเป็นบริษัทสนับสนุนสำหรับหุ้นของที่ 21.50. คนเล็กน้อยและผู้การต่อต้านสำหรับหุ้นของคื 26.50 และ 31.50 ตามลำดับ ที่ปรับความถี่จุดสีคืนชีพขึ้นมาออกมาจาก bearish เขตและหุ้นของคนปิดอยู่เหนือคน 50 คน-วันย้ายโตมาแบบธรรมดา ดังนั้นความเป็นไปได้ของกา downtrend ในหุ้นขอคือน้อยที่สุด

สมิธ&Wesson ราคาหุ้นของ:อนเดือนมิถุนายนที่ 202016

ดังนั้นเป็นเลขฐานสองตัวเลือกขอค้านควรจะดูใครแตะต้องเรียกตัวเลือกแฟ้มไบนารีนกลยุทธที่จะได้รับจาก impending ราคาขึ้น เป้าหมายระดับสำหรับคนที่แตะต้องเรียกตัวเลือกจะให้$28 และสัญญามดอายุวันที่ควรโดยเฉพาะตกลงไปในคนที่สามอาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม

ข่าวแนะนำ: