ฝรั่งเศสต้องบล็อก Facebook จากเริ่มการทำงาน Libra ในยุโรป

ตอน Facebook ได้ออกแถลงการณ์นั่นมันจะต้องผลักไสมัน Libra cryptocurrency,รัฐบาลข้ามโลกทำให้ Libra ใต้มากมา scrutiny. Libra ได้เผชิญหน้า opposition ในจำนวนของประเทศและล่าสุดประเทศต้องอยากให้พวกเขาสร้างสเตเดี Libra เป็นฝรั่งเศส

คนฝรั่งเศสของรัฐบาลประกาศว่าพวกเขาจะเป็นอย่างเป็นทางการการปิดกั้นสถานที่ก่อสร้างของ Libra ในยุโรป

ตามที่คนฝรั่งเศสกันว่าการเงินของรัฐมนตรีครับ.. บรูโน Le Maireรัฐบาลจะทำอะไรของมันสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหยุดพัฒนาการของ Libra จนกว่าเรื่องของเรื่องของลูกค้าต้องเสี่ยงและ monetary sovereignty เป็นจ่าโดย Facebook.

เพิ่มขึ้น Opposition

โลกนี้คนแรกเรียนเกี่ยวกับ Libra กลับมาอนเดือนมิถุนายน 2019. หลังจากนั้นโลกของรัฐบาลต้องทำอะไรพวกเขาที่ดีที่สุดเพื่อ stymie พัฒนาการ. นี่คือส่วนใหญ่เป็นเพราะของเพราะพลังงานนั่น Libra เป็นตัวแทน. บางมือของผู้เชี่ยวชาญด้านบอกว่าถ้า Libra ไปถึงถูกปล่อยเศรษฐกิจโลกไม่นานจะเป็นการควบคุมของธุรกิจใหญ่หลัง Libra และไม่ใช่กลางธนาคารของประเทศของโลก อยู่ใต้นั้นเป็นภัยคุกคามโลกรัฐบาลต้องต้องเข้มงวดขงการการกระทำ

นอกจากการเป็นผู้การคุกคามทางเศรษฐกิจทั่วโลความมั่นคง,มันยังกังวลเกี่ยวกับการคุกคามเพื่อ consumers.

Facebook ถู mire ยเรื่องอื้อฉาวว่ามันถูกใช้ส่วนตัวเก็บข้อมูลจากมันใช้. ข่าวล่าสุดคนหนึ่งเป็นแคมบริดจ์ Analytica เรื่องอื้อฉาว พร้อมกับของมัวามรับผิดชอบในปลอมแพร่กระจายข่าว,บริษัทที่ชื่อเสียงของเป็นเต้นเมื่อครั้งแล้ว มันก็ไม่ได้ช่วยนั่น cyptocurrencies ยังมีชื่อเสียงแย่. คนนับพันของนักลงทุนต้องสูญเสียเงิน bitcoin ดิจิตอลอื่นๆทรัพย์สินเหมือนกันเนื่องจากหนัก volatility หรือความจริงที่แน่นอนเลเจอมันง่ายที่จะขโมยอยู่แล้ว

ราการปฎิวัติที่ยิ่ง Cryptocurrency

ความคิดข้างหลัง Libra นั่นมันคงจะเป็นมากกว่ากาดิจิตอลที่มีคุณค่ากับตัวจริงของโลกทรัพย์สินสนับสนุนมันขึ้นมาดังนั้นมันจะหลีกเลี่ยงทั้งหมดของเถื่อนค่าช้านั่น cryptocurrencies เป็นเรื่อก ดั้งเดิมแผนของพวกเธอคงต้องการเรียกใช้มันในเร็ว 2020 แต่มันดูเหมือนว่าจะเป็นดูห่างเหินออกความฝันตอนนี้

อีกความสามารถของคุณสมบัตินั่นทำให้ Libra พิเศษนั่นมันจะไม่เป็น decentralized. มันจะต้องสวิส-จากการกุศลเพื่อตำรวจพยายามจัดการมันอยู่ คการกุศลเพื่อตำรวจมีบางอย่างที่ใหญ่ชื่ออยู่ในฝ่ายเทคนิคสนับสนุนอุตสาหกรรมมันเหมือน วีซ่า,Paypal,Lyft และ Uber. Facebook คือ promoting มันเป็นทางสำหรับคนนับล้านของผู้อื่นโดยไม่ต้องใช้งานธนาคารและจะมีการใช้งานการเงินช่วย

มีปัญหากับ Libra นั่นคือรัฐบาลคิดว่ามันจะอนุญาตให้ผู้คนจะทิ้งของเฟียตนเงินตราต่างประเทศแล้วแทนที่ด้วย Libra. ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาแห่งวิกฤตทุกประเทศจะต่อสู้เพื่อควบคุมของเศรษฐกิจ. Libra จะทำต่อไปเผชิญหน้ากั opposition นอกจากกันจนกว่า Facebook สามารถทำงานออกมาเป็นข้อตกลงร่วมกับโลกรัฐบาล

ข่าวแนะนำ: